Обновено: понеделник, 04 септември 2017 9:27

Класиране

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2017/18 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти I курс - ОКС „Бакалавър” (04.09.2017г.)

Минимален успех, нужен за класиране на общежитие през учебната 2017/2018 г. за студентите в I курс - ОКС „Бакалавър” – 4,19 включително.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще бъдат при домакин-управителите по съответните блокове. Справки ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 07.09.2017 г.

 

ВАЖНО! Настаняването на студентите от I курс - ОКС „Бакалавър” е от 18.09 – 29.09.2017 г.  (в работните дни).