Направления и специалности

Търсене
Форма на обучение
Град
Език на преподаване
Тип плащане
Не бяха открити направления и специалности, които да отговарят на Вашите критерии. Опитайте отново!

Икономика и бизнес

Специалност Аграрен бизнес
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Бизнес икономика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Екоикономика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Индустриален бизнес
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Мениджмънт на недвижимата собственост
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Предприемачество
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Творчески индустрии и бизнес

Икономика и управление с преп.на англ.език

Специалност Администрация и управление с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Бизнес икономика с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на околната среда с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на туризма с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език
Специалност Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Международни икономически отношения с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Администрация и управление

Специалност Бизнес администрация
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Публ.админстрация и регионално развитие
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Публична администрация
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Регионално развитие
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Регионално развитие - Пловдив
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Администрация и управление - Хасково ДО

Специалност Бизнес администрация - Хасково
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Приложна информатика,комуникации и иконометрия

Специалност Бизнес информатика и комуникации
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Статистика и иконометрия
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Икономика и инфраструктура

Специалност Бизнес логистика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на отбраната и сигурността
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на транспорта
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика на търговията
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Маркетинг
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Прогнозиране и планиране
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Стопанска логистика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Политически науки

Специалност Европеистика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Международни отношения
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Политология
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Икономика, общество и човешки ресурси

Специалност Застраховане и социално дело
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономика - Хасково
Специалност Икономика на човешките ресурси
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Икономическа социология и психология
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Макроикономика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Политическа икономия
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Икономика с чуждоезиково обучение

Специалност Икономика на туризма
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Интелектуална собственост и бизнес
Специалност Международни икономически отношения
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика)

Специалност Медии и журналистика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика)

Специалност Медия икономика
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Право

Специалност Право
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Социология,антропология и наука за културата

Специалност Социология
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.

Финанси,счетоводство и контрол

Специалност Счетоводство
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Счетоводство и контрол
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Счетоводство и контрол - Хасково ДО
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Финанси
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.
Специалност Финансов контрол
Анотации:
Изберете дисциплина от списъка, за да видите нейната анотация.