Разписание

Моля, изберете направление/специалност и семестър.

По преподавател:


Важно! Срокове за записване за учебната 2015/2016 г. за ОКС "бакалавър"

Съобщение за студентите от ІІІ курс на специалност “Мениджмънт на недвижимата собственост”, уч. 2015/2016 г.

Съобщение за студентите от ІІІ курс на специалност “Предприемачество”, уч. 2015/2016 г.

  


Разписание за ОКС "Бакалавър", редовно обучение