Разписание

По преподавател:

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  СТУДЕНТИТЕ  ОТ  I – ВИ  КУРС

ГРУПИ  1407; 1408  И  1409  СА  РАЗПРЕДЕЛЕНИ  В  ПОТОК  150

ГРУПИ  1421; 1422  И  1423  СА  РАЗПРЕДЕЛЕНИ  В  ПОТОК  151

ГРУПИ  1462; 1463  И  1464  СА  РАЗПРЕДЕЛЕНИ  В  ПОТОК  152

   

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  СТУДЕНТИТЕ  ОТ  ГРУПА  1337

Групата е закрита.  Студентите ще бъдат разпределени в останалите групи от поток 131.

   

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  СТУДЕНТИТЕ  ОТ  НАПРАВЛЕНИЕ “ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ “    I – ВИ  КУРС

   Поради недостатъчния брой студенти, необходими за сформиране на поток  за избираемата дисциплина  “Математика“,  всички студенти от направлението ще изучават дисциплината “Информационни системи и технологии“.  

  


Разписание за ОКС "Бакалавър", редовно обучение