Обновено: вторник, 14 февруари 2017 12:10
Save as PDF Print Increase font size

Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г.

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 213/13.02.2017 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2017 г., както следва:

1. Колективни проекти за научни изследвания;

2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане  през календарната година.

 Приоритетните направления на конкурса през 2017 г. са:

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа.

2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

Проектните  предложения се подават електронно на адрес http://nid.unwe.bg и се представят (в една разпечатка) в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от 13 март 2017 г.

 

За справки:

тел. (02) 8195 253

e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg

 


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие

Образец за научно изследване

Образец за научна проява (форум)

Образец на автобиография

Указания за електронно кандидатстване

Ръководство за потребитeлите на "Интегрирана информационна система за НИД на УНСС"Архив:

2016 г.

2015 г.

2014 г. - допълнителна сесия

2014 г. - редовна сесия

2013 г.