Изпитна сесия - Пловдив

Образователна степен
Град
Форма на обучение

По преподавател:


ЛЯТНА УСЛОВНА СЕСИЯ

Условна сесия - Катедра "Икономикс"

Условна сесия - Катедра "Финанси"