Комисия ще проверява начина на провеждане на изпит по „Геоикономика и регионално развитие“

понеделник, 12 юни 2017 12:24

Във връзка с информации и коментари в социалните мрежи относно начина на провеждане на семестриален изпит по „Геоикономика и регионално развитие“ в УНСС, Ректорският съвет се самосезира и реши да бъде назначена специална комисия, която да направи документална проверка дали изпитът е проведен в съответствие с Правилника за учебната дейност, да изясни всички обстоятелства по случая, да разговаря с преподавателите, провели изпита, и със студенти, явили се на изпита, и да излезе със становище.

Ректорският съвет се обърна към омбудсмана на УНСС, Комисията по етика, Съвета на старейшините и Студентския съвет да изразят становища и позиции по този въпрос.

На основание на Кодекса на труда ректорът поиска писмени обяснения от преподавателите, провели изпита.

 

 

Галерия снимки от Комисия ще проверява начина на провеждане на изпит по „Геоикономика и регионално ...