Годишно събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания

четвъртък, 16 февруари 2017 12:36

В Габрово се проведе редовното годишно заседание на Общото събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ), основатели и основни членове на който са преподавателите от секция „Стопанска история“ при катедра „Политическа икономия“ на УНСС доц. д-р Лиляна Велева, доц. д-р Пенчо Пенчев, доц. д-р Евгени Костов, доц. д-р Марко Димитров, д-р Петър Стоянов и докторант Росица Златинска.

Членове на Центъра, който беше създаден преди три години, са и преподаватели от още пет университета, учени от БАН и представители на три регионални музея.

Участниците във форума решиха през есента да се проведе втора национална конференция на тема „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие” и да започне работата по съставяне на библиографията „Българската стопанско-историческа литература“. 

По време на форума (отляво надясно): доц. Соня Вътева (СУ), доц. Пенчо Пенчев (УНСС), доц. Марко Димитров (УНСС), проф. Петко Петков (ВТУ), проф. Иван Русев (ИУ –Варна), проф. Милко Палангурски (ВТУ), д-р Петър Стоянов (УНСС), доц. Лиляна Велева (УНСС)

Учредена беше награда за принос в областта на стопанската история, която да се връчва от ЦСИИ веднъж на две години. Нейният статут и механизмът на номиниране ще бъдат публикувани в сайта на Центъра.

В края на 2016 г. излезе от печат първият том на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“ - „Градското стопанство в българските земи през вековете“.

Участниците в годишното събрание на ЦСИИ

 

Галерия снимки от Годишно събрание на Центъра за стопанско-исторически изследвания ...