ПРОЕКТ АНТИКОРУПЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ

УНСС ще реализира пилотен проект по антикорупционно образование в  българските висши училища. Проектът се осъществява в изпълнение на Меморандума за разбирателство и сътрудничество в областта на антикорупционното образование между българското правителство и Службата на ООН за наркотици и престъпност.

Меморандумът бе подписан във Виена от вицепремиера по координация на европейските политики и министър на образованието Меглена Кунева и от председателя на Службата по наркотици и престъпност на ООН Юрий Федотов.


anticorruption_51298_dcc02_Image_5161376_128.jpg
На подписването присъстваха (отляво надясно) г-н Димитри Власис, проф. д-р Димитър Димитров, г-жа Меглена Кунева, г-н Юрий Федотов, доц. д-р Светослав Спасов и г-жа Анна Попова
Документът служи като рамка за сътрудничество за осигуряване на антикорупционно образование в българските университети.

На подписването на Меморандума през месец декември 2015 присъстваха доц. Светослав Спасов, постоянен представител на Република България към ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена, Австрия, и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров.

България е втората страна, която се включва в проекта. „Ценим високо сътрудничеството с България и следим с интерес случващото се в областта на борбата с корупцията“, отбеляза Юрий Федотов, председател на Службата по наркотици и престъпност на ООН.

Проектът с УНСС ще включва студенти от различни специалности и предвижда серия от публични лекции, семинари и онлайн обучение по въпросите на борбата с корупцията