Обновено: понеделник, 14 ноември 2016 18:38
Save as PDF Print Increase font size

Национални състезания и конкурси

Предвижда се провеждането на следните национални състезания и конкурси:

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.